User ID: Password:
SELAMAT DATANG KE AKADEMI KASTAM
 
 
 
 
 
God is the best answer to:
“Why is there something rather than nothing?”
Selamat Datang dari Jabatan ICT AKMAL Melaka
AKMAL (Akademi Kastam Diraja Malaysia) merupakan pusat latihan bagi (JKDM) Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Induk AKMAL bertempat di Bukit Baru Melaka sementara AKMAL wilayah terdapat di Sabah, Sarawak, Johor, Langkawi dan Kelantan.

Pada dasarnya pusat latihan ini hanya mengendalikan kursus/latihan dalaman bagi memenuhi aspek keperluan latihan kakitangan JKDM sahaja. Namum sebagai salah satu World Customs Organisation Regional Training Center (WCO RTC) ianya juga mengendalikan kursus antarabangsa terutamanya di bawah anjuran Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP).

AKMAL4U merupakan aplikasi berasaskan web. Ianya menekankan kepada aspek pengurusan latihan AKMAL serta repositori kepada maklumat berkaitan dengan kursus/latihan di bawah kelolaan AKMAL. Selain dari itu usaha-usaha berterusan juga dilakukan untuk melengkapkannya sebagai sumber bagi memperolehi maklumat/dokumen rujukan bagi warga JKDM khususnya dan juga sebagai penjawat awam.

Kebanyakan maklumat/aplikasi terdapat dalam AKMAL4U adalah untuk kegunaan dalaman (AKMAL/JKDM). Oleh itu proses 'user login' adalah diperlukan.


2013-09-25
Perkhidmatan Forum ini masih dalam peringkat percubaan dan tidaklah dianggap ianya rasmi.

2013-05-12
Kandungan (Tambahan)
Dokumen rujukan berkaitan dengan ICT telah ditambah. Ianya boleh dicapai melalui pemilihan kategori ICT di bawah Menu 'File Hub'.

 • Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007
 • Arahan Teknologi Maklumat (MAMPU)
 • Contoh Format Kertas Kerja JTICT ke MAMPU
 • Dasar ICT (JKDM)
 • Dasar Keselamatan ICT (JPM)
 • Dasar Keselamatan ICT (MAMPU)
 • Garis Panduan ICT Hijau (MAMPU)
 • Garis Panduan Internet, eMail (MAMPU)
 • Garis Panduan Media Sosial (MAMPU)
 • Garis Panduan Projek ICT (MAMPU)
 • Garis-Panduan-IT-outsource (MAMPU)
 • Pemantapan Penggunaan dan Pengurusan eMel (MAMPU)
 • Pengurusan Laman Web, Portal (MAMPU)

2012-03-30
Maklumam Mengenai Kandungan
Tambahan: Repositori Fail (Template)
 • Format Laporan SKT (AKMAL 2012)
 • Format Laporan KPI (AKMAL 2012)
 • Format Laporan Perancangan Strategik (AKMAL 2012)
Tambahan: Repositori Fail (WCO)
 • Picard Professional Standard
 • THE PICARD PROGRAMME a PICARD 2020 strategy
 • Single Window: Implications for Customs Administrations
 • Single Window Data Harmonization Guidelines
 • Compendium - How to Build a Single Window Environment (Vol 1)
 • Compendium - How to Build a Single Window Environment (Vol 2)
2011-11-24
Peringatan: Keperluan Logout
Pastikan ada melakukan 'logout' setelah menggunakan aplikasi ini.

Untuk makluman, 'logout' akan berlaku secara automatik jika didapati tiada penggunaan dalam tempoh 15 minit.

2011-11-11
Penilaian Reaksi Peserta
Modul ini sudah boleh diguna pakai. Data dan analisa asas hasil penilaian boleh terus diperolehi. Setiap peserta perlu dibekalkan dengan 'TAC' bagi membolehkan mereka membuat penilaian reaksi secara online. Hanya pengguna mempunyai privilege 'Generate TAC' saja yang boleh menjana TAC. Perlu dimaklumkan bahawa setiap TAC hanya boleh digunakan sekali saja dan tamat tempohnya setelah 3 hari dijana.

Walau pun senarai lengkap peserta tidak diperlukan bagi melaksanakan penilaian reaksi.. namun ianya penting bagi keberkesanan aplikasi ini secara keseluruhannya

Hak Cipta Terpelihara © 2012 - 2014 Akademi Jabatan Kastam Diraja Malaysia
Sesuai di papar menggunakan Firefox 3.0 - Firefox 3.5 atau Internet Explorer 8.0 ke atas dengan resolusi 1024x768
Dibangun dan diselenggarakan oleh Jabatan Teknologi Maklumat, Akademi Jabatan Kastam Diraja Malaysia.